Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu KRMIVODOMU.CZ

REKLAMAČNÍ PROTOKOL KRMIVODOMU

Tým našeho internetového obchodu KRMIVODOMU.CZ je rodinná firma působící na trhu krmiv a chovatelských potřeb přes 20let, snaží se využívat svých dlouholetých zkušeností a pečlivě vybírat nabízené zboží a jeho dodavatele. Může se v ojedinělých případech stát, že u Vámi zakoupeného zboží se vyskytnou vady. Kdy má zboží vady stanoví ustanovení §2161 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jedná se například o případy, kdy věc nemá vlastnosti popsané prodávajícím nebo výrobcem, věc se nehodí k účelu, který pro její použití výrobce uvádí, případně věc není v odpovídající hmotnosti nebo množství.

Práva z vad věci se uplatňují u prodávajícího provozovatele internetového obchodu Václav Donát, IČO: 62985345, Študentova 431, 253 01 Hostivice, www.krmivodomu.cz,info@krmivodomu.cz, tel.: 605 295 112, tel.: 603 476 887.

Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena v jednotlivých ustanoveních zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).

Podle ustanovení §2165 odst. 1 OZ je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Práva z vad nelze uplatnit v těchto případech:

  1. u věcí prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci

Lhůta pro uplatnění vad běží ode dne převzetí zboží.

REKLAMACE

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném spotřebním zboží ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním nebo běžným opotřebením, má v této lhůtě právo zboží reklamovat. Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u provozovatele internetového obchodu Václava Donáta. Reklamované zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Před odesláním reklamovaného zboží kontaktujte manažerku prodeje, posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je v případě, že je odběratel spotřebitelem třicetidenní (dle zákona č. 634/1992 Sb.). Rovněž v případě, kdy není odběratel spotřebitelem, se tým KRMIVODOMU.CZ snaží vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Reklamovaný výrobek, prosím, důkladně zabalte, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Nejvhodnější je použít originální obal daného výrobku, pokud jej nemáte, použijte jakýkoliv jiný vhodný obal, který splní ochranou funkci před poškozením. Výrobek doporučujeme posílat kompletní, včetně veškerého příslušenství, které bylo obsahem původního balení. Společně s výrobkem nezapomeňte zaslat kopii nákupního dokladu (fakturu), průvodní dopis (můžete případně použít vzorový formulář) s pokud možno, co nejpřesnějším popisem závady (uveďte rovněž za jakých okolností se závada projevila, jak k ní došlo, za jakých podmínek se závada projevuje apod.) a kontaktní údaje. V případě poškození zásilky může dojít k zamítnutí reklamace.

REKLAMACE ZASÍLEJTE NA ADRESU:

AKVARISTIKA Hostivice, Čs. Armády 499 PSČ: 253 01, Hostivice

Před odesláním zboží nás můžete kontaktovat a zkonzultovat vhodný způsob zabalení výrobku a vhodný způsob přepravy na telefonu 603 476 887.

 

POSTUP V PŘÍPADĚ, ŽE VÁM DORAZÍ POŠKOZENÁ ZÁSILKA

Při přebírání zboží od přepravce si, prosím, pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte! Sepište s řidiče záznam o důvodu odmítnutí převzetí zásilky, kde podrobně popište poškození zásilky. Kontaktujte manažerku prodeje, která navrhne další postup.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti, co nejdříve, informovat manažerku prodeje na telefonu 605 295 112 nebo na email info@krmivodomu.cz. Manažerka prodeje, Vám navrhne řešení reklamace.

 

POSTUP V PŘÍPADĚ ZÁMĚNY NEBO NEKOMPLETNÍ ZÁSILKY

O této skutečnosti, co nejdříve, informujte manažerku prodeje na telefonu: 605 295 112 nebo na email info@krmivodomu.cz. Manažerka prodeje Vám navrhne řešení reklamace.

 

PRO URYCHLENÍ VYŘÍZENÍ REKLAMACE POUŽÍVEJTE ČÍSLO VAŠÍ OBJEDNÁVKY