GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Internetový obchod KRMIVODOMU.CZ, provozovatel Václav Donát IČO:62985345, provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (objednávky), na základě které je prodáváno zboží, či pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  • Správcem Vašich osobních údajů je provozovatel internetových a kamenných obchodů Václav Donát, se sídlem Študentova 431, 253 01 Hostivice, IČ: 62985345, podnikající na základě Živnostenského listu vydaný Živnostenským úřadem v Hostivici č.j. 120/01/2/Tfo ev. č. 321002-34491-00 (dále jen „správce“).
  • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování AKVARISTIKA HOSTIVICE, se sídlem Čs. Armády 499, 253 01 Hostivice, adresa elektronické pošty na Václav Donát: arazak@seznam.cz.
  • Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů a to: Zlatuše Donátová - spolumajitelka firmy, Zlata Donátová - manažerka prodeje, Václav Donát ml. - prodavač.

 

 

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
   • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
   • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

                                                                                                                 

 1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby tvořící se správcem koncern, osoby zajišťující technické či organizační činnosti pro správce v souladu s pokyny správce, včetně služeb v oblasti IT a osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce účetní služby (zpracovatelé osobních údajů). Firmy pověřené dodáním zboží (PPL s.r.o., TOPTRANS EU a.s.). Při platbě platební kartou budou údaje z Vaší platební karty poskytnuty přímo našemu partnerovi, který tyto transakce zpracovává – ČSOB, Poštovní spořitelna.
  • Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
  • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
  • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení